Finanční služby Fujitsu

Finanční služby Fujitsu

Inovativní nabídky financování řešení pro pracoviště Fujitsu

Tým Fujitsu Financial Services vám pomůže získat již dnes technologie budoucnosti. Naše finanční řešení jsou jedinečná a šitá na míru. Umožňují reagovat na snižující se rozpočet, přenášet technologická rizika a omezovat finanční rizika.

Financování je jednou z nejpodstatnějších složek při rozhodování o investicích do IT

Finanční služby Fujitsu spojují odbornost v oblasti financí a znalosti komerčních procesů, a podporují tak strategii financování IT prostředí – včetně hardwaru, softwaru a služeb – pomocí flexibilních platebních podmínek, které se přizpůsobí vaší firmě a finančním cílům. Díky tomuto přístupu pomáhají Finanční služby Fujitsu velkým a středně velkým společnostem, státní správě a veřejnému sektoru optimalizovat finanční aspekty a životní cyklus IT prostředí.

Naše finanční služby zdaleka přesahují pouhé financování pořízení nejnovější technologie. Se zákazníkem úzce spolupracujeme na sladění nákladů souvisejících s investicí do IT. Navrhujeme vlastní řešení plateb založená na našem flexibilním a modulárním portfoliu finančních řešení, které zahrnuje model plateb v závislosti na skutečném použití a model plateb v závislosti na růstu. Poskytujeme konzultace, které umožní sladit vaše náklady na IT s tržbami nebo rozpočtem, a umožnit tak práci s dlouhodobějšími předpověďmi a rozpočty. Naše služby pokrývají celý životní cyklus – finanční plánování, nahrazení technologie, pořízení, správu financování a vyřazení majetku v rámci IT prostředí – to vše vám umožní soustředit se na podstatu podnikání.