The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Služba Managed Mobile

Podpora pracoviště, kde je člověk ústředním bodem

Služba Managed Mobile společnosti Fujitsu představuje kompletní službu pro správu a podporu zařízení, aplikací a uživatelů, která zajišťuje konzistentní vynucování všech zásad zabezpečení.

Další informace

Služby virtuálních klientů

Komplexní řešení virtualizace počítačů a aplikací navržená tak, aby vám pomohla snížit náklady na IT, podpořit veškerou pracovní sílu a zajistit robustní zabezpečení dat.

Další informace

Klasické služby pro pracoviště

Klasické služby pro pracoviště společnosti Fujitsu poskytují centralizovanou správu celého životního cyklu IT pro koncové uživatele – od poskytnutí produktů přes provoz po likvidaci.

Další informace

Služby pro spolupráci

Úplná podpora uživatelů při hledání a sdílení informací, která jim umožní produktivně a s nízkými náklady spolupracovat s kolegy na celém světě.

Další informace

Středisko služeb

Poskytujeme nepřetržité služby napříč časovými zónami a jazyky, od samoobslužné správy zaměstnanců po odbornou podporu. Náš proaktivní přístup nám umožňuje identifikovat a eliminovat problémy dříve, než ovlivní vaši firmu.

Další informace

Posouzení pracoviště

Změnám ve firmě se musí přizpůsobit i vaše pracoviště. Prověřená a standardizovaná služba posouzení pracoviště společnosti Fujitsu poskytuje efektivní analýzu prostředí IT pracoviště. Poskytuje konkrétní doporučení ke zlepšení efektivity a podporuje vás v jasném definování požadavků ohledně navrhovaného řešení, jehož prioritou je vaše podnikání.

Tato podpora ve spojení s návody začíná analýzou založenou na nástrojích bez instalace agentů, kterou provede specializovaný konzultant. Výsledkem je situace v aktuální infrastruktuře. Doporučení vycházejí z těchto zjištění a z podnikových cílů organizace. Výsledná zpráva vám umožní učinit informovaná rozhodnutí o strategii pro pracoviště v souladu s cíli celé společnosti.

Další informace