Posouzení pracoviště

Posouzení pracoviště

Změnám ve firmě se musí přizpůsobit i vaše pracoviště. Prověřená a standardizovaná služba posouzení pracoviště společnosti Fujitsu poskytuje efektivní analýzu prostředí IT pracoviště. Poskytuje konkrétní doporučení ke zlepšení efektivity a podporuje vás v jasném definování požadavků ohledně navrhovaného řešení, jehož prioritou je vaše podnikání.

Tato podpora ve spojení s návody začíná analýzou založenou na nástrojích bez instalace agentů, kterou provede specializovaný konzultant. Výsledkem je situace v aktuální infrastruktuře. Doporučení vycházejí z těchto zjištění a z podnikových cílů organizace. Výsledná zpráva vám umožní učinit informovaná rozhodnutí o strategii pro pracoviště v souladu s cíli celé společnosti.

Co získáte

  • Podrobnou analýzu skutečného stavu prostředí pracoviště, včetně klasifikace stávajících uživatelských skupin a seznamu všech aplikací 
  • Jasnou představu, čeho byste mohli dosáhnout s plánovanými řešeními pro pracoviště
  • Odbornou podporu při výběru odpovídajících technologií pracoviště pro svou organizaci 
  • Konzultace s několika dodavateli
  • Přehled o možných scénářích migrace

Další informace

Ideálním krokem, který by měl následovat po shromáždění a analýze dat o aktuální situaci, je řešení pro spravované pracoviště společnosti Fujitsu. Jedná se o řešení s nízkými náklady, které zajišťuje provoz a podporu IT pracovišť během celého životního cyklu za pevnou cenu za zařízení (per seat).