Středisko služeb

Středisko služeb

Poskytujeme nepřetržité služby napříč časovými zónami a jazyky, od samoobslužné správy zaměstnanců po odbornou podporu. Náš proaktivní přístup nám umožňuje identifikovat a eliminovat problémy dříve, než ovlivní vaši firmu.

Centrální bod pro komunikaci pro koncové uživatele

  • Řešení problémů s rychlou odezvou, které pomůže udržet firmu v nepřetržitém chodu
  • Metodologie založená na vnímavosti a reakci, která umožňuje analyzovat trendy a zajistit neustálé zlepšování
  • Špičkové ovládání, které zajistí lepší spokojenost a produktivitu zaměstnanců

Inovativní přístup

  • Snížení nákladů na podporu přesunem práce na méně nákladnou úroveň služeb
  • Odborní zástupci střediska služeb zvyšují počet vyřešených potíží při prvním kontaktu.
  • Nástroje vzdálené správy pomáhají rychle a při zachování nízkých nákladů identifikovat potenciální problémy dříve, než k nim dojde.
  • Samoobslužné nástroje podporují uživatele při řešeních běžných problémů, jako je například nastavení nového hesla.

Flexibilita a dosah

  • Střediska služeb lze poskytovat jako samostatnou službu nebo jako integrovanou součást služeb koncovým uživatelům.
  • Služby můžete sdílet s jinými organizacemi nebo mít vlastní středisko služeb vyhrazené svému podniku.
  • Společnost Fujitsu má 5 500 zástupců (z toho 3 500 v Evropě), kteří zajišťují podporu zákazníkům ve 41 různých jazycích – nepřetržitě.