The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Vracíme 2 500 Kč!

Kupte si ultramobilní kancelář a vrátíme vám 2 500 Kč

Perfektní mobilita, výborný výkon a dlouhá výdrž. To jsou hlavní přednosti notebooků LIFEBOOK a tabletů STYLISTIC od Fujitsu, které lákají uživatele také zajímavým designem i kvalitním zpracováním. Hodí se nejen pro osobní použití, ale jsou oblíbené hlavně u firem. Soukromé společnosti už dnes chtějí dát svým zaměstnancům daleko širší výběr notebooků, takže se jim hodí například stejná dokovací stanice pro všechny LIFEBOOKy, nebo velká modulárnost náhradních dílů, která dlouhodobě snižuje náklady na vlastnictví. Lidé už pak nemusejí čekat několik dní na opravený počítač, ale všechno může být hotové během pár hodin.

Nejnovější modely LIFEBOOKů uživatelům nabízejí i dokonalé zabezpečení pomocí technologie PalmSecure. Jde o čip, který oskenuje krevní řečiště v dlani a až poté umožní přístup do systému. Na rozdíl od ověření otisky prstů není možné krevní řečiště zfalšovat, každý ho má totiž unikátní. Navíc je ukryté uvnitř dlaně a krev jím musí k úspěšnému odemčení počítače proudit, takže obejít PalmSecure je opravdu téměř nemožné. I proto si některé světové banky vybraly PalmSecure k zabezpečení bankomatů, nebo ověřování transakcí.

Tablety STYLISTIC nebo notebooky LIFEBOOK od FUJITSU jsou v každém případě dobrá volba. Teď od nás ale dostanete zpátky 2 500 Kč, tak neváhejte, protože lepší příležitost k nákupu už nebude! Užijte si akci „Vracíme 2 500 Kč“ při nákupu ultramobilních prémiových notebooků a tabletů společnosti Fujitsu.

Chci 2 500 Kč zpět – ZDE

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti Nabídka společnosti Fujitsu

Ještě nejste rozhodnutí, že se investice do ultramobilní kanceláře vyplatí? Nechte se přesvědčit od nestranných profesionálů z těch neznámějších IT redakcí a přečtěte si recenze v odkazech níže.

Víte, který notebook na trhu vydrží na baterie nejdéle? Novináři na Technet.cz otestovali všechny značky a LIFEBOOK S937 vyhrál na celé čáře

První pohled na nový LIFEBOOK U937

Recenze LIFEBOOK U947

Recenze LIFEBOOK T937 na ZIVE.cz

Recenze LIFEBOOK T937 na TouchIT

Případové Studie / White Papers

Smluvní podmínky
Propagační akce Fujitsu Ultra-mobile Premium Cashback
pro koncové zákazníky

ČLÁNEK 1 - POŘADATEL

Pořadatel je: Fujitsu Technology Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Str. 8 / HighLight Towers, 80807 Mnichov ("FUJITSU").

ČLÁNEK 2 - ÚČASTNÍCI

Tato propagační akce je určena pouze pro obyvatele Rakouska, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Irské republiky, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie („zúčastněné země“). Účastník („účastník“) je fyzická osoba nebo právnická osoba (firma), která sídlí v jedné ze zúčastněných zemí. Zaměstnanci společnosti FUJITSU, jejich přidružených společností, jejich rodiny, agenti a další strany přímo zapojené do této propagační akce jsou z účasti vyloučeni. Propagační akce je určena pouze pro účastníky, kteří nakupují pro vlastní potřebu, tedy pro koncové uživatele. Obchodníci, distributoři a prodejci i jejich zaměstnanci jsou z účasti vyloučeni. Společnost FUJITSU si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost účastníků a případně je z účasti na propagační akci vyloučit na základě důvodů uvedených v těchto smluvních podmínkách.

ČLÁNEK 3 - ZPŮSOB ÚČASTI

3.1       Tato propagační akce je otevřena pro účastníky, kteří si zakoupí kvalifikační produkty uvedené v článku 4.1 těchto smluvních podmínek jako koncoví uživatelé v zúčastněných obchodech nebo na internetu, během propagačního období definovaného v článku 3.2 těchto smluvních podmínek. Nákupy prostřednictvím soukromých prodejů, internetových aukcí, přes server eBay nebo od prodejců 3. stran na serveru Amazon neopravňují k účasti na této propagační akci.

3.2.     Výhody této propagační akce lze využít pro nákupy kvalifikačních produktů provedené od 1. července 2017 do 31. srpna 2017 (včetně) („propagační období“). Společnost FUJITSU může dle svého uvážení propagační období prodloužit prostřednictvím samostatného prohlášení. Požadavek na vrácení hotovosti (cash back) lze provést pouze po internetu na stránce https://fujitsu-cashback-2017.sales-promotions.com/. Účastníci propagační akce se musí zaregistrovat na internetových stránkách https://fujitsu-cashback-2017.sales-promotions.com/ a odsouhlasit tyto smluvní podmínky. Nezaregistrovaní účastníci jsou z této propagační akce vyloučeni. Jednotlivci, kteří registrují firmu, se považují za jednající jménem této firmy a jsou odpovědní za získání předchozího souhlasu této firmy s registrací. Společnost FUJITSU si vyhrazuje právo vyžádat si doklad o tomto souhlasu.    

3.3        Na jednoho účastníka lze v rámci této propagační akce podat žádost na maximálně 50 (padesát) kvalifikačních produktů.

3.4       Plně dokončené a správně vyplněné formuláře, společně s kopií originálních dokumentů dokládajících nákup podle článku 3.6, musí být doručeny nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení propagačního období („datum uzávěrky“) prostřednictvím internetu s použitím formuláře žádosti na stránce https://fujitsu-cashback-2017.sales-promotions.com/.

3.5       Každý požadavek na vrácení peněz je pouze jednorázový a nelze je použít ve spojení s jakýmkoliv jiným propagačním kupónem nebo nabídkou na vrácení peněz pro kvalifikační produkty, jak je uvedeno v článku 4.1 těchto smluvních podmínek. Na každý zakoupený kvalifikační produkt lze provést pouze jednu žádost o vrácení peněz.

3.6       Doklad o nákupu účastníka musí jasně ukazovat zakoupené kvalifikační produkty, platné sériové číslo, nákupní cenu a datum nákupu, buď na faktuře, nebo na pokladní účtence; a dále je nutné vložit fotografii balení/štítku produktu s objednacím kódem a sériovým číslem, jestliže tyto detaily nejsou uvedeny na faktuře nebo pokladní účtence. Dokumentace zaslaná do této propagační akce se účastníkovi nevrací. 

3.7       U žádostí o vrácení peněz se bude zkoumat jejich pravost. V případě nepravdivých informací nebo porušení těchto smluvních podmínek si společnost FUJITSU vyhrazuje právo zadržet nebo zrušit vrácení peněz a případně vyloučit příslušného účastníka z této propagační akce.  

3.8       Vrácení peněz pro kvalifikační produkty zakoupené firmou nebo osobou vykonávající komerční nebo nezávislou profesionální činnost (podnikatel) se provede výhradně proti faktuře vytvořené danou firmou nebo podnikatelem. Faktura musí výslovně odkazovat na tuto propagační akci a je třeba ji adresovat na

Fujitsu Technology Solutions GmbH
F Tax & CA ARM/APM
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
80807 München

a je třeba ji odeslat po internetu společně s dokumenty dokládajícími nákup podle článku 3.4 výše. Bankovní účet uvedený na této faktuře musí odpovídat bankovnímu účtu vloženému do internetového formuláře žádosti.

3.9       Platby vracených peněz se provádějí po prozkoumání odeslaného formuláře účastníka z hlediska úplnosti, přesnosti a platnosti nároku. Firma Interpay Sales Promotion Limited doručí jménem společnosti FUJITSU částku 100,00 € (nebo odpovídající částku v národní měně mimo eurozónu (€) podle článku 4.1 níže) prostřednictvím platby BACS během 28 dní od  potvrzení účastníkova nároku. Platby vracených peněz se provedou na bankovní účet uvedený v registraci účastníka do této propagační akce. Bankovní účet musí být veden na jméno účastníka v účastnické zemi, jejímž je účastník obyvatelem (tedy bankovní účty mimo zemi pobytu účastníka a vedené na jméno třetích stran nejsou pro registraci a platby vrácených peněz povoleny).

ČLÁNEK 4 – VRÁCENÍ PENĚZ (CASH BACK)

4.1       Nabídka vrácení peněz platí pro níže uvedený seznam platných produktů („kvalifikační produkty“). Mějte na paměti, že kvalifikační produkty musí být nové, originální produkty Fujitsu. Žádné použité ani renovované produkty nelze pro tuto propagační akci použít.

Název modelu                                          

Vracená částka 

LIFEBOOK U727, U747, U757, U937, S937, P727, T937      

100 €*

STYLISTIC R726, R727

100 €*

DŮLEŽITÉ: V této propagační akci lze uplatnit pouze produkty s objednacím kódem začínajícím na VFY...

* nebo v národní měně, jestliže je účastník obyvatelem účastnické země mimo eurozónu (€), a to v následujících částkách.

Měna vracených peněz

Vracená částka

DKK

750

EUR

100

NOK

1000

SEK

1000

CKR

2500

PLN

450

RON

500

BGN

200

GBP

100

   

4.2       Kvalifikační produkty musí být zakoupeny za standardních podmínek. Kvalifikační produkty zakoupené pro vzdělávací účely nebo za speciálních či projektových podmínek nelze pro vracení peněz použít. Především jsou vyloučeny kvalifikační produkty zakoupené na základě individuální rámcové dohody o ceně.             

4.3       Žádost o vrácení peněz nelze vyměnit za hotovost. Platbu vracených peněz nelze provést pomocí dobropisu.

4.4       Tam, kde platba vracených peněz vytváří zdanitelný příjem, leží daňová odpovědnost na příjemci. Platba vracených peněz zahrnuje DPH.

4.5       V případě, že nákup kvalifikačního produktu je anulován – bez ohledu na to, kterou stranou a z jakého důvodu (např. napadení, stažení, dobrá vůle prodejce) – nebude mít účastník právo žádat vrácení peněz a veškeré takové požadavky budou následně zamítnuty. Jestliže v tomto okamžiku již byla platba vracených peněz provedena, účastník je povinen vrátit celou přijatou částku. 

4.6       Aby nemohlo dojít k pochybám, tato propagační akce žádným způsobem neomezuje zákaznické právo uplatňovat platné zákonné či záruční požadavky vůči prodejci či výrobci kvalifikačních produktů.

ČLÁNEK 5 - VYLOUČENÍ

Z této propagační akce jsou vyloučeni účastníci, kteří:

  • se nezaregistrovali na stránce https://fujitsu-cashback-2017.sales-promotions.com/, případně neodsouhlasili tyto smluvní podmínky;
  • zakoupili kvalifikační produkty mimo kvalifikační období;
  • odeslali neúplné nebo nesprávné formuláře žádostí a neopravili je do data konce propagačního období;
  • neodeslali formuláře se svými žádostmi do data uzávěrky;
  • porušili tyto smluvní podmínky.

ČLÁNEK 6 – OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje účastníka používá společnost FUJITSU k realizaci propagační akce. Údaje shromažďuje a zpracovává poskytovatel služby jménem společnosti FUJITSU jako zpracovatel dat. V té míře, v níž účastník explicitně dává souhlas, používá společnost FUJITSU osobní data účastníka také pro marketingové účely pomocí telefonu případně e-mailu, jak je stanoveno v příslušném prohlášení o souhlasu. Tento souhlas lze pro budoucnost kdykoli odvolat. Dále, společnost FUJITSU může používat poštovní adresu účastníka k zasílání reklamních sdělení účastníkovi. Účastník může proti takovému používání své poštovní adresy kdykoli vyslovit nesouhlas.

Účastníci mají právo přistupovat, opravovat a nechat své osobní údaje uložené společností FUJITSU kdykoli smazat, pokud povinná zákonná nařízení nevyžadují jinak.

Jakékoli požadavky týkající se tohoto článku 6 je třeba vznášet vůči společnosti FUJITSU na níže uvedenou e-mailovou adresu: unsubscribe-de@ts.fujitsu.com 

ČLÁNEK 7 - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1       Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nároků na vrácení peněz, za poškození, nesprávné použití nebo zpoždění nebo za nároky, které nebudou doručeny do data ukončení propagačního období.

7.2       Neúplné nebo neoprávněné žádosti o vrácení peněz budou zamítnuty. Je odpovědností účastníka zajistit, že předá veškeré požadované informace pro zpracování a ověření svých nároků.

7.3       Společnost FUJITSU nenese odpovědnost za žádné náklady, které účastníkovi v souvislosti s touto propagační akcí vzniknou.

7.4        Společnost FUJITSU nenese odpovědnost za žádné opožděné nároky jakékoli povahy vůči této propagační akci.

7.5         Společnost FUJITSU nenese odpovědnost za jakékoli selhání v plnění této propagační akce způsobené nečekanými okolnostmi jako je vyšší moc (to znamená: mimo rozumné možnosti kontroly ze strany FUJITSU) nebo událostmi, které bez pochybení kterékoli ze smluvních stran, způsobí, že plnění není možné nebo je nelze řádně provést.

7.6       Společnost FUJITSU si vyhrazuje právo kdykoli předčasně ukončit nebo provést dodatky k této propagační akci, aniž by z toho pro ni plynula jakákoli odpovědnost. Účast na této propagační akci není přenositelná.

7.7       Společnost FUJITSU nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, pokud k nim nedojde v důsledku záměrně nesprávného počínání nebo nedbalosti společnosti FUJITSU. Odpovědnost za nedbalost se omezuje na hrubou nedbalost. Společnost FUJITSU je odpovědná pouze za prostou nedbalost v případě porušení určité povinnosti, která je nezbytná pro správnou realizaci akce na základě těchto smluvních podmínek. V případě prosté nedbalosti se škody omezují na rozsah, který mohla společnost FUJITSU rozumným způsobem předvídat na začátku období pro odesílání žádostí. Odpovědnost daná zákonem o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku v případě úmrtí nebo tělesné či zdravotní újmy i stanovené záruky zůstávají tímto nedotčeny. Ve všech ostatních případech je odpovědnost společnosti FUJITSU vyloučena. Totéž omezení odpovědnosti platí pro přidružené společnosti společnosti FUJITSU, agenty nebo jakoukoli třetí stranu, která je do propagační akce zapojena. 

ČLÁNEK 8 - JURISDIKCE

Tyto smluvní podmínky se řídí zákony Spolkové republiky Německo. Všechny spory vzešlé z této propagační akce nebo ve spojení s ní se řeší ve výhradní jurisdikci soudů v Mnichově.